Yes! HOSTING

Best choice hosting service, who has sustained continued growth along 7 years with 8,000 customers' trust. Yes! Hosting - The Ultimate Answer of Web Presence.
  ลงทะเบียน
หน้าแรก วิธีการชำระเงิน ยืนยันการชำระ ติดต่อเรา เกี่ยวกับเรา ถาม-ตอบ
 
 
 
ท่านสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานโฮสติงได้ โดยกรอกข้อมูลลงในฟอร์มเหล่านี้
( ท่านสามารถดูถาม-ตอบปัญหาที่พบบ่อยได้ที่หน้า F.A.Q. )
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการแจ้งปัญหา
ชื่อผู้แจ้ง* ชื่อโดเมน
อีเมล์*    
ข้อความที่ต้องการแจ้ง    
หัวข้อจดหมาย*
กรุณาระบุช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
   
 
 
บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์: 02-611-5700
หมายเลขโทรสาร: 02-611-5702
 
Yes! Hosting - Advanced Inelligenced Business Systems Co.,Ltd. MAP
 
 
 
 
MCPMCSDMCAD
 
 
 
     
 
หน้าแรก แนะนำการใช้บริการ Yes! Promotion Yes! Customer Center
สมัครใช้บริการ Windows Hosting Exclusive Features คำถามที่พบบ่อย
วิธีการชำระเงิน Linux Hosting ลูกค้าใช้บริการ เกี่ยวกับเรา
ยืนยันการชำระเงิน คู่มือสอนการใช้งาน ข้อตกลงการใช้บริการ ติดต่อเรา
       
 
Yes! Hosting, บริษัท แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ บิสสิเนส ซิสเต็มส์ จำกัด
76 ซอยรองเมือง3 รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2611-5700 โทรสาร 0-2611-5702
All contents © copyright 2002-2010 Yes! Hosting. All rights reserved.